Petra PRZECZKOVÁ

Bakalářská práce

Plán ošetřovatelské péče u pacienta se zevní fixací fraktury pánve

Nursing care plan for patient with external fixation of pelvic fracture
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zevní fixace fraktury pánve a je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsána anatomie pánve, klasifikace zlomenin pánve, diagnostika, terapie, následná pooperační péče a rehabilitace u pacientů s tímto úrazem. Dále je zde uveden stručný návod jak postupovat při tvoření ošetřovatelského plánu. Praktická část je zaměřena na určení ošetřovatelských diagnóz …více
Abstract:
Thesis on external fixation of the fracture of the pelvis it is divided into two parts. In the theory section describes anatomy, classification, diagnosis of pelvic fractures, therapy, follow-up postoperative care and rehabilitation of patients which have had this accident. Next, there is a brief instruction on how to create a care plan. The practical part is aimed at determining the nursing diagnosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Zveřejnit od: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRZECZKOVÁ, Petra. Plán ošetřovatelské péče u pacienta se zevní fixací fraktury pánve. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta