Bc. Kristýna Suchánková

Bachelor's thesis

Definování jednotlivých proudů, komunit, skupin a manifestů v rámci videoartu v období let 1970 - 1990 v Čechách

Define individual streams, communities, groups and manifestos within video art in the 1970-1990 period in Czechoslovakia
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na mapování historie československého videoartu v období let 1970-1990, jeho nejznámější představitele a jejich díla, která přispěla k rozvinutí československého videoartu do konce let devadesátých. Další část práce tvoří vývoj a nejvýznamnější přehlídky amatérského filmu. Zvláštní kapitola je zde věnována katedrám nového umění v Čechách od roku 1990, které jsou zakládány …more
Abstract:
The focus of this thesis is mapping the history of videoart in Czechoslovakia during the years 1970 to 1990, it´s most famous representatives and their work, which contributed to the development of the czechoslovakian videoart until the end of 1990´s. Separate part of the thesis is devoted to amateur film, its development and most important shows. Last part of the thesis is dedicated to schools of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Míčová
  • Reader: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic