Jan KORDOVSKÝ

Bakalářská práce

Transformace Labouristické strany Velké Británie na pomezí osmdesátých a devadesátých let

Redefining the welfare state from the 1980s
Anotace:
Práce se věnuje primárně odbobí od konce sedmdesátých let až do druhé poloviny let devadesátých se zaměřením na vývoj západních levicových stran. Mapuje jejich přerod ze socialistického směřování směrem do středu politického spektra. Na příkladu Labouristické strany Velké Británie je popsán proces, kterým se strana vypořádává s přerodem západních demokrací směrem k neo-liberalismu a věnuje se i procesu …více
Abstract:
This thesis focuses primarily on the period from the late seventies to the second half of the nineties, with a focus on the development of the western left-wing parties. It maps their transition from their socialist direction to the center of the political spectrum. On the example of the Labor Party of Great Britain it describes the process by which the party is dealing with the transformation of Western …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORDOVSKÝ, Jan. Transformace Labouristické strany Velké Británie na pomezí osmdesátých a devadesátých let. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma