Bc. Radek Lunda

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující využívání kryptoměn

Factors Influencing the usage of Cryptocurrencies
Abstract:
Cílem bakalářské práce "Faktory ovlivňující využítí kryptoměny Bitcoin" je popsat a zhodnotit poptávkové faktory, které mohou mít dopad na používání kryptoměn, v této práci se zabývám konkrétně kryptoměnou Bitcoin. První část práce je věnována vzniku, jednotlivým typům kryptoměn a způsobům jejich nabytí. Dále popisuji více teoreticky obecné poptávkové faktory a poté konkrétní faktory, které mohou poteciálně …more
Abstract:
The purpose of the bachelor thesis "Factors influencing the use of cryptocurrency Bitcoin" is to describe and evaluate demand factors which can have an effect on the use of cryptocurrency. This work is concerning specifically cryptocurrency Bitcoin. The first section is focusing on the creation of specific types of cryptocurrency and methods of gaining. Subsequently I describe more theoretical demand …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Komínek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy