Bc. Petra Kovářová

Diplomová práce

Analýza marketingové strategie Národního divadla Brno

Analysis of the marketing strategy of the National Theatre Brno
Anotace:
Marketing je důležitým procesem řízení organizací, jak ziskových, tak neziskových. Znamená nabídnout vhodný produkt ve správný čas, na správném místě, za správnou cenu a především správným lidem. Aby byl tento proces co nejefektivnější, může mu organizace napomoci marketingovou strategií. Tato práce pojednává o marketingové strategii Národního divadla Brno. V první kapitole představuje největší příspěvkovou …více
Abstract:
Marketing is an important management process of organizations, profit and also nonprofit organizations. It means a right product at the right time, right location for a good price and offer it to the right people. To make this process as effective as possible, it may help organizations to find the right marketing strategy. This paper discusses the marketing strategy of the National Theatre Brno. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře