Mgr. Kateřina Francová, Ph.D.

Disertační práce

Host-parasite interactions in 0+ juvenile fishes: effect of host, parasite and environmental characteristics.

Host-parasite interactions in 0+ juvenile fishes: effect of host, parasite and environmental characteristics.
Anotace:
Tématem předložené dizertační práce jsou parazitohostitelské vztahy u 0+ (tohoročních) ryb. Dizertační práce se skládá ze tří studií zaměřených na následující témata: A) lokální adaptace parazita na hostitelskou populaci, B) vliv parazitární infekce na kondici a přežívání hostitele a C) vliv vnějšího prostředí na parazitofaunu hostitele. Jako modelový hostitelský organismus byla použita tohoroční hořavka …více
Abstract:
Host-parasite interactions in 0+ juvenile fishes is the subject of the present Ph.D. thesis. This thesis is composed of three studies, each dealing with a specific topic: A) parasite local adaptation to the host, B) the effect of parasites on host condition and survival, C) the effect of environment on parasite infection in the host. 0+ juvenile European bitterling (Rhodeus amarus) were used as model …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc., RNDr. Marta Špakulová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta