Theses 

Čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie a jejich využití na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova – Hana Maršálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Hana Maršálková

Bakalářská práce

Čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie a jejich využití na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova

Drawing resources from European Union structural funds and their use at Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Anotace: Ve své práci se zaměřuji na politiku hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. Sleduji její vývoj až do současného programového období 2007-2013, způsob jejího financování a uplatňované principy. Dále zkoumám jednotlivé strategické dokumenty na evropské i národní úrovni, stručně popisuji implementační strukturu a zaměřuji se na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V poslední části své práce popisuji proces vytváření projektové žádosti, její hodnocení a schválení. Realizace projektu je demonstrována na konkrétním příkladu vybrané školy

Abstract: In my thesis I focus on European Union economic and social cohesion policy. I follow its development up to the current programming period 2007-2013, its financing and principals. I examine the strategic documents on both European and national level and I focus on the Operational programme Education for Competitiveness. In the final part of my thesis I describe the creation of project application, its evaluation and approval. The project implementation is illustrated on the example of the chosen school

Klíčová slova: Evropská unie, politika hospodářské a sociální soudržnosti, strukturální fondy, operační program, projektová žádost, realizace projektu

Keywords: European Union, economic and social cohesion policy, structural funds, operational programme, project application, project implementation

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Jiří Klvač

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:06, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz