Lucia Šándorová

Bakalářská práce

Klaster - módny pojem alebo skutočný nástroj konkurencieschopnosti?

Klastr - módní pojem nebo skutečný nástroj konkurenceschopnosti?
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je problematika klastrů, jakožto formy spolupráce a popis jeho fungování v praxi. Úvod teoretické části práce je věnován historii klastrů. Zabývá se výkladem základních pojmů, následně popisuje vznik, vývoj a financování této formy spolupráce. Dále vysvětluje pojmy jako facilitátor a klastrové iniciativy. Na závěr popisuje hlavní výhody i nevýhody klastrů. Praktická část …více
Abstract:
The subject of my thesis is the issues of clusters as the forms of co-operation and a description of its working in practice. The introduction of the theoretical part is devoted to the history of the cluster. It deals with the interpretation of the basic concepts, then describes the origin, development and financing of clusters. Further explains terms like facilitator and cluster initiative. Finally …více
Abstract:
Predmetom mojej bakalárskej práce je problematika klastrov ako formy spolupráce a opis jeho fungovania v praxi. Úvod teoretickej časti práce je venovaný histórii klastra. Zaoberá sa výkladom základných pojmov, následne opisuje vznik, vývoj a financovanie tejto formy spolupráce. Ďalej vysvetľuje pojmy ako facilitátor, klastrové iniciatívy. Na záver opisuje hlavné výhody aj nevýhody klastrov. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Libor Votava
  • Oponent: Gabriela Balková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37380