Mgr. Barbora Kováčiková

Bakalářská práce

Stret civilizácií Samuela Huntingtona a vojna proti terorizmu (Bushova doktrína)

Samuel Huntington`s clash of civilizations and war against terrorism (Bush doctrine)
Abstract:
The bachelor thesis on the Huntington´s clash of civilizations and war on terorrism (Bush doctrine) is dedicated to the securitization theory though which is attempting to identify the notion of existential threats linked to Huntington´s concept of clash of civilizations and to so called Bush doctrine aplying the qualitative analysis method.
Abstract:
Predložená práca Stret civilizácií Samuela Huntingtona a vojna proti terorizmu (Bushova doktorína) je zameraná na teóriu sekuritizácie, prostredníctvom ktorej sa pokúša identifikovať tematizáciu existenciálných hrozieb spojených s Huntingtonovým konceptom stretu civilizácií a tzv. Bushovou doktrínou prostredníctvom aplikovania metódy kvalitatívnej obsahovej analýzy.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.