Bc. Arnold Stemberg

Diplomová práce

Strategický finanční plán a jeho význam pro finanční řízení podniku

Strategic Financial Plan and its Importance for Financial Planning of a Company
Anotace:
Diplomová práce bude pojednávat o strategickém finančním plánování v konkrétní firmě. Jedná se o minipivovar, který zahájil provoz na konci roku 2019. Vedení pivovaru připravilo strategický finanční plán do roku 2025, ještě v době, kdy neexistovalo ohrožení Covid-19 a žádná omezení z tohoto důvodu nebyla v plánu zahrnuta. Tato práce si vzala za úkol vypracovat upravený strategický finanční plán, který …více
Abstract:
The diploma thesis will deal with strategic financial planning in a specific company. It is a microbrewery that started operating at the end of 2019. The brewery's management prepared a strategic financial plan until 2025, at a time when there was no threat of Covid-19 and no lockdown or restrictions were included in the plan. This work aimed to develop a modified strategic financial plan, which will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management