Bc. Ivo Vorálek

Bakalářská práce

Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení

Investigation and Proper Evidence in Criminal Proceedings
Anotace:
Práce pojednává o dokazování a důkazních prostředcích v trestním řízení. Vzájemné propojení jednotlivých důkazních prostředků, systému dokazování a podrobné práce orgánů činných v trestním řízení během dokazování trestného činu, dává určitý celek, kterým je výsledek celého procesu od počátku až po vynesení konečného rozsudku. V uvedené práci se zabývám detailním rozborem jednotlivých postupných úkonů …více
Abstract:
The thesis deals with the rules of evidence and body of evidence in criminal proceedings. The reciprocal interrelation of a particular piece of evidence, with a system of evidence and a thorough work of prosecuting authorities make up a whole which forms the result of the whole proceedings from its beginning up to the end when the final judgement is given. The main objective of my thesis is to analyse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Anežka Forstová
  • Oponent: prof. Ing. Miroslav Rybář, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS