Anna Feledíková

Bakalářská práce

Návrh projektu rozvoje venkova ve správním obvodu ORP Šumperk

Project Proposal for a Rural Development in the Administrative District of MEP Šumperk
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova, a její dopad na území SO ORP Šumperk. Cílem této práce je navrhnout projekt financovaný z Programu rozvoje venkova, který by podpořil aktuální problematiku venkova. Náplní teoretické části je definice pojmu venkov, představení rozvojových problémů a podpůrných nástrojů. V praktické části je specificky charakterizována venkovská oblast, …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on rural development issues and their impact on the territory of AD MAP Šumperk. This work aims to design a project financed from the Rural Development Program, which would support current rural issues. The content of the theoretical part is the definition of the term countryside, presentation of development problems, and support tools. The practical part specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Feledíková, Anna. Návrh projektu rozvoje venkova ve správním obvodu ORP Šumperk. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe