Miroslav Valeš

Diplomová práce

Seeking the Pattern: Using Quantitative Text Analysis to Assess Text Influence on Grant Program Results

Hledání spojitosti - použití kvantitativní textové analýzy ke zhodnocení vlivu textu na výsledky grantových programů
Anotace:
V době, kdy je dobře dostupné softwarové a hardwarové vybavení pro automatizovanou analýzu textu a kdy jsou zároveň zpřístupněna obsáhlá data popisující reálné projekty přihlášené do grantových programů, je možno následovat fenomény z oblastí behaviorální ekonomie a psycholingvistky, které ukazují, že specifičnosti v textovém projevu mohou mít statisticky asociovatelný vztah s rozhodnutím čtenáře, …více
Abstract:
Since software and hardware is well available for automated text analysis and since a large data that describes real projects submitted to grant program is opened up, there is a possibility to follow phenomena of behavioral economics and psycholinguistics which evidence particularities in textual descriptions may be statistically associated with a reader's behavior or with a reader's decision-taking …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Pavel Ircing

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45296