Bc. Jakub PINC

Diplomová práce

Elektronické součástky citlivé na vlhkost, měření jejich citlivosti a zásady manipulace s nimi ve výrobním podniku

Moisture sensitive devices, its measurement and control in production.
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá součástkami citlivými na vlhkost, skladováním a manipulaci s nimi ve výrobním procesu. Seznamuje s riziky těchto součástek při pájení přetavením. Uvádí třídy citlivosti součástek na vlhkost a postup klasifikace součástek do těchto tříd pomocí měření, včetně návrhu laboratorní úlohy pro zkušební měření na součástkách citlivých na vlhkost. Dále popisuje systém řízení …více
Abstract:
This master thesis deals with the moisture-sensitive components, their storage and handling in the manufacturing process. Introduces the risks of these components during the reflow soldering. Specifies moisture sensitivity levels and their classification process by measurement, including a proposal for laboratory measurement on components sensitive to moisture. It also describes the quality management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Šíma

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PINC, Jakub. Elektronické součástky citlivé na vlhkost, měření jejich citlivosti a zásady manipulace s nimi ve výrobním podniku. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika