Bc. Bronislava Zátopková

Master's thesis

Montessori výchova a vzdělávání z pohledu praktického života

Montessori education in the view of practical life
Anotácia:
Diplomová práce „Montessori výchova a vzdělávání z pohledu praktického života.“ se zabývá analýzou prostředí a činností praktického života v montessori vzdělávání. Teoretická část je zahájena popisem fází vývoje a vzdělávání dítěte od narození po dospělost. Dále práce objasňuje interakční schéma dítě, připravené prostředí a dospělý, jako nástroj k pochopení utváření osobnosti dítěte. Jsou zde také …viac
Abstract:
This diploma thesis “Montessori pedagogy from the point of view of practical life” deals with analyses of environment and practical life activities in Montessori education. The theoretical part introduces child developmental stages from birth to maturity including the interactive schema child, prepared environment and adult as a means for understanding formation of child’s personality. The international …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language