Bc. Martina Klimešová

Bachelor's thesis

Gender, touha a moc v dílech Obraz Doriana Graye a Miláček

Gender, desire and power in The Picture of Dorian Gray and Bel ami
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými rolemi, které byly typické pro konec 19. století v Anglii a ve Francii. Byla to nová pojetí lidské identity, a proto mluvíme zejména o tzv. Nové ženě, Dandym a znovu objeveném mýtu Osudové ženy. Mým cílem bylo aplikovat tato společenská pojetí osobnosti do literárních děl Obraz Doriana Graye z anglické literatury a Miláčka z francouzské, a přiřadit je k jejich …more
Abstract:
This Bachelor theses deals with the gender roles and identities appeared at the end of 19th century England and France. Speaking about quite new identities, we devote our attention especially to New Woman, Dandy and re-emerged myth of Femme Fatale. My aim was to apply these gender conceptions to the characters appeared in books The Picture of Dorian Gray, as English representative, and Bel-Ami, as …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Reader: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta