Ing. Petr Ryska

Diplomová práce

Návrh a realizace mobilní aplikace využívající geolokaci v operačním systému android

Design and realization of mobile application using geolocation in the Android operating system
Anotace:
Diplomová práce se věnuje popisu a zhodnocení různých geolokačních technik využitelných v mobilních aplikacích. V rámci této práce je jedním z cílů vytvořit mobilní aplikaci využívající geolokační metody a zpracovávající získané geografické údaje včetně zobrazování uživateli formou rozšířené reality a mapových podkladů.
Abstract:
This master thesis is devoted to the description and evaluation of various geolocation techniques utilized in mobile applications. In this work, as output is to create a mobile application that uses the geolocation methods and processing the collected geographical data including their displaying the user in the form of augmented reality and maps.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Kysela, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ryska, Petr. Návrh a realizace mobilní aplikace využívající geolokaci v operačním systému android. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky