Bc. Karolína Pitrová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Medical rehabilitation program and process at patient after arthroplasty of a hip joint
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou endoprotézy kyčelního kloubu. Práce je členěna do tří částí: obecné, speciální a kazuistiky. Obsahem obecné části je anatomický popis, kineziologie kyčelního kloubu, druhy endoprotéz, možnosti implantace a případné komplikace. Speciální část je zaměřena na popis možností léčebné rehabilitace se zaměřením na danou problematiku s využitím léčebné tělesné …více
Abstract:
This thesis deals with issue of total hip arthroplasty. The work is divided into three parts: general, special and case report. General part includes the anatomical description, kinesiology of the hip joint, replacements kinds, and possibilities of implantation and potential complications. A special part deals with describing the possibilities of therapeutic rehabilitation focusing on the issue of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Mrkvicová
  • Oponent: MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta