David Stejskal

Bachelor's thesis

1. Teoretická část: Struktura výstavby příběhu ve filmu Jurský park. \nl{}2. Praktická část: Dokumentární film Hlasy těla - Rewired, střihová skladba.

1. Theoretical Part: The Structure of Storybuilding in Jurassic Park 2. Practical Part: Documentary movie Voices of Body - Rewired, editing
Anotácia:
Cílem této práce je popsat výstavbu příběhu ve filmu Jurský park. Teoretická část je zaměřena na definování pojmů a slouží jako zdroj pro samotnou analýzu díla, přičemž tradiční hollywoodská výstavba příběhu je demonstrována na strukturálních bodech - tzv. The Blake Snyder Beat Sheet.
Abstract:
The aim of thesis is to describe the building story of the movie Jurassic Park. The theoretical part is focused on defining the concepts, which are based as a source for the analysis of the thesis, where is demonostrate the traditional Hollywood story building on the structural points, called "The Blake Snyder Beat Sheet".
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zverejniť od: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Ľudovít Labík, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stejskal, David. 1. Teoretická část: Struktura výstavby příběhu ve filmu Jurský park. \nl{}2. Praktická část: Dokumentární film Hlasy těla - Rewired, střihová skladba.. Zlín, 2015. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe