Bc. Alena Spilková

Bakalářská práce

Činnost neziskové organizace Chance 4 Children a sociální marketing

Activities of Non-profit Association Chance 4 Children and Cause Related Marketing
Anotace:
Abstrakt Tématem bakalářské práce je analýza činnosti konkrétní neziskové organizace, její komunikace s veřejností a fungování sociálního marketingu mezi touto organizací a firmami, které s ní úspěšně spolupracují. Zaměřuji se především na zjištění toho, jak jsou o činnosti organizace informováni lidé v Kladenském regionu, kde je ohnisko její působnosti. Cílem práce je odhalení nedostatků v oblasti …více
Abstract:
Abstract The topic of this bachellors work is to analyze the activities of the real non-profit association, a public communication and social marketing activities between this association and companies that cooperate with it successfully. The focus is mainly on finding out how the organization communicates with the people in the Kladno region. The objective of this work is to detect deficiencies in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní