Bc. Vladimír Raytchev

Bachelor's thesis

Konkurenční vyrovnanost v profesionálních týmových sportech v Německu

Competitive Balance in Professional Team Sports in Germany
Abstract:
The goal of bachelor’s thesis „The competitive balance in professional team sports in Germany“ is to determinate how did the competitive balance of top football and handball leagues develop in Federal Republic of Germany and German Democratic Republic. The thesis is divided into two parts, first part deals with the definition of competitive balance and methods of its measurement and second part focuses …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Konkurenčná vyrovnanosť v profesionálnych tímových športoch v Nemecku“ je zistiť, ako sa vyvíjala konkurenčná vyrovnanosť v najvyšších futbalových a hádzanárskych ligách Nemeckej spolkovej republiky a Nemeckej demokratickej republiky. Práca je rozčlenená do dvoch častí, prvá časť sa zaoberá definíciou konkurenčnej vyrovnanosti a metódami jej merania a druhá časť je zameraná …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2015
  • Supervisor: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Reader: Ing. Adam Pápai, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.