Bc. Jiří Schön

Bakalářská práce

Kosmologické dimenze archy v mýtu o potopě: Srovnání babylonského Eposu o Gilgamešovi (XI) a biblické knihy Genesis (6-9)

Cosmological Dimensions of the Ark in the Flood Myth: Comparison of the Babylonian Epic of Gilgamesh (XI) and the Biblical Book of Genesis (6-9)
Anotace:
Tato práce je zaměřena na předpokládanou spojitost mezi kosmologickým charakterem chrámové architektury a architekturou záchranných plavidel v babylónské a hebrejské verzi mýtu o potopě světa. Jejím jádrem je prověření hypotézy prostřednictvím komparativní analýzy, podle které konstrukce mytických záchranných plavidel vyskytujících se v standardní babylónské verzi Eposu o Gilgamešovi a kněžské verzi …více
Abstract:
This thesis is focused on the supposed connection between cosmological characteristics of the temple architecture and the architecture of the rescue vessels from Babylonian and Hebrew versions of the flood myths. Its main focus is on verification of this hypothesis through the comparative analysis which shows that the structure of the rescue vessels in the Standard Babylonian Epic of Gilgamesh and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika