Ing. Martina Hasenöhrlová-Garlíková

Master's thesis

Evropské strukturální fondy v kontextu České republiky

European Structural Funds within the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se věnuje evropským strukturálním fondům v kontextu České republiky. Práce je rozdělená do pěti částí. V první části je zaměřena na přiblížení problematiky evropských fondů obecně, včetně předvstupního období ČR. Druhá část je zaměřena na čerpání České republiky z evropských fondů v období od našeho vstupu, tj. roku 2004 až do současného programového období 2007-2013. Třetí, čtvrtá …more
Abstract:
Thesis deals with the European Structural Funds in the Czech Republic. The first part is focused on the introduction of European funds in general, including the period before entry of CR to EU. The second part is aimed for contributions for Czech Republic from European funds in the period of our entry, ie, 2004 to the current program period 2007-2013. Third, fourth and fifth part is focused on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Karel Benák
  • Reader: Ing. Zdeňka Suchomelová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance

Theses on a related topic