Jakub Dušek

Bakalářská práce

Využití termální kamery v oblasti krizového řízení

Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na využití termální kamery v oblasti krizového řízení. V první části je popsána problematika dálkového průzkumu Země v termální části spektra, zpracování obrazu a problematika krizového řízení. Ve druhé části se práce zabývá přípravou a sběrem termálních dat, jejich zpracováním, vizualizací a interpretací. Na závěr je vyhodnocen možný přínos využití termální kamery v oblasti …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the use of thermal camera in the field of crisis management. The first part describes issues of remote sensing in the thermal part of the electromagnetic spectrum, image processing and crisis management issues. The second part deals with the preparation and thermal data collection, their processing, visualization and interpretation. Finally, the possible benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dušek, Jakub. Využití termální kamery v oblasti krizového řízení. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní