Radovan HORECKÝ

Bakalářská práce

Kooperace činnosti složek IZS u nehod spojených s provozováním moderních horských sportů.

Cooperation of IZS ( Integrated safety system) activities at accidents connected with modern mountain sports.
Anotace:
Náplní práce je definovat součinnost a postup složek IZS při záchraně osob u nehod a zranění, vzniklých v souvislosti s provozováním vybraných druhů moderních horských sportů. Práce se zaměřuje na paragliding a ski-alpinismus, vykonávané na území Moravskoslezského kraje. Hlavní cíle: Přiblížit lokality, spojené s provozováním vybraných horských sportů. Možnosti stanovení přístupových tras pro provedení …více
Abstract:
The scope of work is to define synergies and procedures of Integrate safe system for rescuing people in accidents and injuries arising in connection with the operation of selected types of modern mountain sports. The work focuses on ski-alpining and paragliding, conducted in the Moravian-Silesian Region. Main objectives: Zoom in locations associated with the operation of selected mountain sports. Options …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
Zveřejnit od: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORECKÝ, Radovan. Kooperace činnosti složek IZS u nehod spojených s provozováním moderních horských sportů.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta