Bc. Iveta Šafratová

Diplomová práce

Negace, NPI a pravděpodobnost: experimentální studie

Negation, NPI and scales of likelihood: an experimental study
Anotace:
V přirozeném jazyce se tradičně rozlišují tři třídy skalárních výrazů dle toho, zda se tyto výrazy spojují se silnými elementy, se slabými elementy, nebo s oběma. Tato magisterská práce si klade za cíl objasnit silnou/slabou povahu výrazů *i/ani* v češtině a *celo/niti* ve slovinštině a jejich sémantické a pragmatické vlastnosti. Formálně logické vlastnosti skalárních výrazů, a sice monotonicita prostředí …více
Abstract:
In a natural language, three classes of scalar particles are traditionally divided according to whether particles associate with weak elements, strong elements or with both. The aim of the master thesis is to investigate weak/strong nature of particles *i/ani* in Czech and *celo/niti* in Slovene, and their semantic and pragmatic properties. Experiments tested formally logical properties of scalar particles …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Franc Marušič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.