Vojtěch Votýpka

Diplomová práce

Kameraman a využití software Adobe CC 2015 pro triky, střih a korekce (Adobe After FX, Adobe Premiere Pro, Adobe Speedgrade)

The Cinematographer and usage of Adobe CC 2015 software for Effects, editing and grading (Adobe After FX, Adobe Premiere Pro, Adobe Speedgrade)

Anotace:
Kromě pojednání o softwaru obsahuje práce kapitoly věnující se nízkorozpočotvé kinematografii a související se současnou úlohou absolventa katedry kamery. Obsáhlou kapitolu tvoří budování vlastního pracoviště pro barevní korekce, jako cesty k nezávislosti a kontrole výsledného obrazu.
Abstract:
The cinematographers postproduction, when using complex solution of Adobe CCfamily film postproduction software, reflexing all the nowdays needs of digital cinema.
 

Klíčová slova

filmová technika

Klíčová slova

software

Klíčová slova

práce kameramana

Klíčová slova

video (výroba)

Klíčová slova

filmový střih

Klíčová slova

postprodukce

Klíčová slova

filmové triky
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 10. 2016
  • Vedoucí: Antonín WEISER
  • Oponent: Marek JÍCHA

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 3. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna