Bc. Veronika VESELÁ

Diplomová práce

FILMOVÉ EFEKTY HYBRIDNÍHO FILMU VE VÝUCE MEDIÁLNÍ, FILMOVÉ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

Film effects of hybrid films in the teaching of media, film and art education at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá základní terminologii filmových efektů, analyzuje audiovizuální dílo (konkrétně filmovou sérii Harry Potter) z hlediska použití speciálních a vizuálních efektů. Z technologie tvorby vybraných filmů vychází návrhy čtyř výukových situací, které umožní studentům nahlédnout do výroby současných audiovizuálních děl. Práce obsahuje zároveň dotazníkové šetření s cílem zjistit postoj …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the basic terminology of film effects, analyzes an audiovisual work (specifically the Harry Potter film series) in terms of the use of special and visual effects. Based on the technologies used in these films, the thesis presents four teaching situations that will allow students to look into the production of current audiovisual works. The thesis also contains a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Veronika. FILMOVÉ EFEKTY HYBRIDNÍHO FILMU VE VÝUCE MEDIÁLNÍ, FILMOVÉ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE. Plzeň, 2022. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/