Bc. Veronika VESELÁ

Master's thesis

FILMOVÉ EFEKTY HYBRIDNÍHO FILMU VE VÝUCE MEDIÁLNÍ, FILMOVÉ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

Film effects of hybrid films in the teaching of media, film and art education at primary school
Abstract:
Diplomová práce se zabývá základní terminologii filmových efektů, analyzuje audiovizuální dílo (konkrétně filmovou sérii Harry Potter) z hlediska použití speciálních a vizuálních efektů. Z technologie tvorby vybraných filmů vychází návrhy čtyř výukových situací, které umožní studentům nahlédnout do výroby současných audiovizuálních děl. Práce obsahuje zároveň dotazníkové šetření s cílem zjistit postoj …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the basic terminology of film effects, analyzes an audiovisual work (specifically the Harry Potter film series) in terms of the use of special and visual effects. Based on the technologies used in these films, the thesis presents four teaching situations that will allow students to look into the production of current audiovisual works. The thesis also contains a questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VESELÁ, Veronika. FILMOVÉ EFEKTY HYBRIDNÍHO FILMU VE VÝUCE MEDIÁLNÍ, FILMOVÉ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE. Plzeň, 2022. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/