Mgr. Zuzana Rakovská, Ph.D.

Disertační práce

Vliv sentimentu na chování investorů z pohledu behaviorálních financí

Impact of Sentiment on Investor’s Behavior - Behavioral Finance Perspective
Anotace:
V této dizertační práci si stanovujeme dva primární výzkumné cíle. Prvním cílem je vytvoření komplexní teoretické základny pro sentiment, jakožto důležitého behaviorálního konceptu, který si v posledních letech získal zvýšenou pozornost v oblasti financí. Na základě rozsáhlého přehledu existující literatury formulujeme širokou definici sentimentu a sumarizujeme možné přístupy k měření sentimentu spolu …více
Abstract:
This thesis has two primary research objectives. Firstly, it delivers a comprehensive theoretical foundation for sentiment as the behavioral concept, which has earned increasing attention in the field of finance in recent years. It reviews the extensive set of existing literature with intention to provide a coherent definition of sentiment and the summary of its available measures together with empirical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc., prof. Dr. Svend Reuse, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta