Mgr. Zuzana Rakovská, Ph.D.

Doctoral thesis

Vliv sentimentu na chování investorů z pohledu behaviorálních financí

Impact of Sentiment on Investor’s Behavior - Behavioral Finance Perspective
Abstract:
V této dizertační práci si stanovujeme dva primární výzkumné cíle. Prvním cílem je vytvoření komplexní teoretické základny pro sentiment, jakožto důležitého behaviorálního konceptu, který si v posledních letech získal zvýšenou pozornost v oblasti financí. Na základě rozsáhlého přehledu existující literatury formulujeme širokou definici sentimentu a sumarizujeme možné přístupy k měření sentimentu spolu …more
Abstract:
This thesis has two primary research objectives. Firstly, it delivers a comprehensive theoretical foundation for sentiment as the behavioral concept, which has earned increasing attention in the field of finance in recent years. It reviews the extensive set of existing literature with intention to provide a coherent definition of sentiment and the summary of its available measures together with empirical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc., prof. Dr. Svend Reuse, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta