Monika POKLOPOVÁ

Bakalářská práce

Hry pro děti předškolního věku s dopravní tématikou

Games for preschool children with transport themed
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním dětí předškolního věku v oblasti dopravní výchovy. Cílem práce je získat vědomosti a zkušenosti z oblasti silničního provozu formou hry. Bakalářská práce obsahuje základní informace k dané problematice jako např.: seznámení s pravidly hry, znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu, pravolevá orientace v prostoru.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the education of preschool aged children in the field of traffic education. The aim of the Thesis is to gain knowledge and experience in the field of road traffic through the game. The Bachelor thesis contains basic information on the subject, such as: familiarity with the rules of the game, knowledge of traffic signs, rules of road traffic, right-left orientation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Kalistová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKLOPOVÁ, Monika. Hry pro děti předškolního věku s dopravní tématikou. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy