Mgr. Lenka Spáčilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Změna sociálního fungování osoby s postižením zraku po získání vodícího psa

Anotace:
Práce se zabývá sociálním fungováním osob se zrakovým postižením a jeho změnou po získání vodícího psa. Spojuje sociální fungování s kvalitou života a hodnotí sociální fungování osob se zrakovým postižením podle modelu kvality života Centra pro podporu zdraví Torontské univerzity v Kanadě. Práce dále popisuje průběh výcviku a proces získání vodícího psa a snaží se odpovědět na otázku, jaké výhody a …více
Abstract:
The work deals with social functioning of people with visual impairment and its change after getting a guide dog. It combines social functioning with the quality of life and social functioning of visually impaired persons assessed on the model of the quality of life of the Centre for Health Promotion University of Toronto in Canada. The work also describes the process of training and the process of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc