Bc. Zuzana Kopáčová

Bakalářská práce

Kultura zvoncovitých pohárů ve východních Čechách

The Bell Beaker Culture in Eastern Bohemia
Anotace:
Cílem práce je zpracování archeologického materiálu z lokalit Dražkovice a Dolany a jeho vyhodnocení v kontextu osídlení kultury zvoncovitých pohárů v oblasti východních Čech. V první části práce je popisován kulturně-historický vývoj, metodika, oblast východních Čech a kritika pramenů. Základem druhé části je vyhodnocení archeologického materiálu z lokalit Dolany a Dražkovice, pocházející ze záchranných …více
Abstract:
The aim of this work is to process archaeological material from localities Dražkovice and Dolany and its evaluation in the context of settlement culture of Bell Beaker Culture in the region of Eastern Bohemia. In the first part of this work describes the cultural-historical development, methodology, the region of Eastern Bohemia and criticism of sources. The basis of the second part is an evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Peter Tóth, PhD.
  • Oponent: Mgr. Alžběta Čerevková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta