Robert VIEWEG

Bakalářská práce

Berufschancen von Absolventen eines Sprachstudiums auf dem Arbeitsmarkt am Beispiel des Studienganges Fremdsprachen in der Wirtschaftspraxis an der Philosophischen Fakultät der WBU Pilsen ČESKY: Uplatnitelnost absolventů jazykového oboru na příkladu studijního oboru "anglický a německý jazyk pro komerční praxi" Fakulty Filozofické na Západočeské Univerzite v Plzni

Job market possibilities for the absolvents of study field English and German in business use on the University of West Bohemia in Pilsen
Abstract:
The bachelor thesis "Berufschancen von Absolventen eines Sprachstudiums auf dem Arbeitsmarkt am Beispiel des Studienganges Fremdsprachen in der Wirtschaftspraxis an der Philosophischen Fakultät der WBU Pilsen" is concentrated on the job-market in Pilsen - from the general point of view and from the point of view of language possibilities. The mail goal is to asses the facts about the demand for the …více
Abstract:
Bakalářska práce "Berufschancen von Absolventen eines Sprachstudiums auf dem Arbeitsmarkt am Beispiel des Studienganges Fremdsprachen in der Wirtschaftspraxis an der Philosophischen Fakultät der WBU Pilsen" se zaměřuje na pracovní trh v Plzni, a to z hlediska obecného a jazykového vybavenosti uchazečů. Hlavním cílem je zjistit, jaká je poptávka po absolventech jazykového oboru s anglickým a německým …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marie Smolíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIEWEG, Robert. Berufschancen von Absolventen eines Sprachstudiums auf dem Arbeitsmarkt am Beispiel des Studienganges Fremdsprachen in der Wirtschaftspraxis an der Philosophischen Fakultät der WBU Pilsen ČESKY: Uplatnitelnost absolventů jazykového oboru na příkladu studijního oboru "anglický a německý jazyk pro komerční praxi" Fakulty Filozofické na Západočeské Univerzite v Plzni. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/