Bc. Jana ŠIMANOVÁ

Diplomová práce

Měření povrchových teplot v rozsahu infračerveného a viditelného spektra záření

Surface temperature measurement of infrared and visible radiation spectrum
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na měření povrchových teplot v rozsahu infračerveného a viditelného spektra záření. První kapitola vysvětluje teorii šíření tepla radiací. V této kapitole jsou popsány základní pojmy, které je třeba znát. Druhá kapitola uvádí bezdotykového měření teplot, zde je popsáno co bezdotykové měření a jeho použití. Další kapitoly popisují měření na vybraném průmyslovém …více
Abstract:
This dissertation focuses on surface temperatures in the range of infrared and visible light radiation. The first chapter explains the theory of heat transfer by radiation. This chapter describes the basic concepts that you need to know. The second chapter shows the non-contact temperature measurement, here described as non-contact measurement and its application. Other chapters describe measurements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMANOVÁ, Jana. Měření povrchových teplot v rozsahu infračerveného a viditelného spektra záření. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Práce na příbuzné téma