Mgr. Hana Matulová

Diplomová práce

Postoje současné střední generace na moravském venkově k manželství

Attitudes of the current middle generation in the Moravian countryside to marriage
Anotace:
Těžiště magisterské práce Postoje současné střední generace na moravském venkově k manželství leží v případové studii mapující postoje respondentů žijících na venkově k manželství. Práce ukazuje v několika rozhovorech rozmanitost v těchto postojích i v postojích k nesezdanému soužití a úskalí života single. Důležitým tématem v rozhovorech je rovněž míra důležitosti připisovaná „sousedským“ sociálním …více
Abstract:
The focus of this diploma thesis The attitudes of the current middle generation in the Moravian countryside to marriage lies in a case study mapping the attitudes of the respondents living in the country to marriage. The thesis shows in several interviews the diversity in these attitudes as well as in the attitudes towards unmarried coexistence and the difficulties of single life. An important topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy