Bc. Barbora Kaloudová

Master's thesis

Uzavírání pojistných smluv podle NOZ (nový občanský zákoník)

Concluding of insurance policies with implementation of new Civil Code
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na uzavírání pojistných smluv podle NOZ (nový občanský zákoník), který vstoupil v platnost 1. ledna 2014. Zejména na analýzu pojistné smlouvy a následnou komparaci jednotlivých ustanovení s předešlou právní úpravou. Obsah práce je zaměřen zejména na uzavírání, změnu a zánik pojištění s uvedením jednotlivých změň a povinností jak pro pojistitele a pojišťovací zprostředkovatele …more
Abstract:
The master thesis deals with concluding of insurance policies with effective date of an implementation of new Civil Code which came into force as of 1st January 2014. The master thesis is especially focused on analysis of insurance policy itself followed by comparison of particular clauses of former legal insurance regulation with newly implemented insurance legislation contained in new Civil Code …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Dr. Milan Hradec
  • Reader: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Insurance Industry