Ing. Bc. Petra AUSTOVÁ

Bakalářská práce

Tematika cesty ve výtvarně-projektové výuce v mateřské škole

Theme of "Way" in art-project pre-school educational activities in Kindergarten
Anotace:
Cílem bakalářské práce s názvem "Tematika cesty ve výtvarně-projektové výuce v mateřské škole" je koncipování souboru tvořivých činností s vazbou na tematiku cesty v kontextu výtvarné a environmentální výchovy v mateřské škole. Teoretická část práce se zabývá stručnou charakteristikou dítěte předškolního věku z hlediska rozvoje jeho kognitivních funkcí, reflexí výchovně-vzdělávacího potenciálu dané …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis with the title "Theme of the Way in art-project pre-school educational activities in the kindergarten" is to design a set of creative activities linked to the Way in the context of art and environmental education in the kindergarten. In the theoretical part, the goal is to describe a characteristic of a pre-school child in the context of the cognitive functions development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUSTOVÁ, Petra. Tematika cesty ve výtvarně-projektové výuce v mateřské škole. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qoi4i5 qoi4i5/2
2. 1. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 1. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.