Theses 

Analýza produktov a činnosti vybranej komerčnej banky – Bc. Marcela Šupinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance

Bc. Marcela Šupinová

Master's thesis

Analýza produktov a činnosti vybranej komerčnej banky

Analysis of products and activities of the selected commercial bank

Abstract: The aim of thethesis is to analyze and characterize the portfolio of Volksbank Slovensko, a.s. products and services, and to compare selected products of the bank, their assets and conditious, with other banks and their products in Slovakia. Another objective is to provide an overview a product and service possibilities and conditious for the clients. As product forms and conditious in banks may change, some information may not be real or current. Due to extensiveness of the topic, the issues discussed in the thesis are covered partially and not fully.

Abstract: Cieľom práce je analyzovať a charakterizovať produkty a činnosti Volksbank Slovensko, a.s., poskytované v rámci pobočiek a porovnať vybrané produkty tejto banky, ich výhody a podmienky, s produktmi iných komerčných bánk na Slovensku. Poskytnúť ucelený prehľad a možnosti poskytovania produktov a služieb a s podmienkami pri ich poskytovaní. Niektoré údaje a informácie sa nemusia zhodovať so skutočnosťou, nakoľko sa podmienky na poskytovanie produktov v komerčných bankách menia. V diplomovej práci uvádzame vzhľadom na rozsah danej problematiky len čiastkový pohľad na danú problematiku.

Kľúčové slová: Kľúčové slová, komerčné banky, bankové produkty, bankové služby, balíky služieb, bežný účet, platobný styk, elektronické bankovníctvo, platobné karty, vkladové produkty, úver, banková záruka, úroková sadzba, poplatok Key words, commercial banks, bank products, bank services, service packages, current account, methods of payment, e-banking, debit cards, deposit products, loans and mortgages, bank guarranty, rate of interest, charge.

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedúci: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
  • Oponent: Ing. Martina Bačíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 5. 2019 03:51, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz