Theses 

Stavební a konstrukční řešení bytového domu - problematika nosných konstrukcí a fyzikálních parametrů, založení objektu v proluce – Bc. Zdeněk KRISTL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Stavitelství

Bc. Zdeněk KRISTL

Diplomová práce

Stavební a konstrukční řešení bytového domu - problematika nosných konstrukcí a fyzikálních parametrů, založení objektu v proluce

Building and construction solution of residental building

Anotace: Předmětem této diplomové práce je návrh konstrukčního a statického řešení obytného domu v proluce, rozbor vhodného řešení nosných konstrukcí objektu a řešení suterénních prostor, statický vliv stavby na stávající vedlejší objekt. Diplomová práce obsahuje technický popis stavby a možných řešení, statické posouzení průvlaků stropních desek, stropních desek, sloupů, návrh řešení rámových rohů a stěnového nosníku, posouzení vodorovných deformací stavby, posouzení stěn bílé vany a navržení pilotových základů.

Abstract: The subject of this thesis is design of construction and structure of residential building in the vacant lot, analysis of suitable solution of load bearing structures and basement area, static effect on the near standing building. Thesis contains technical description of building and possible solutions, structural assessment of girders, slabs, columns, proposal for solutions of frame corners and wall beam, assessment of building horizontal deformations, waterproof walls and design of pile foundations.

Klíčová slova: Železobetonová deska, železobetonový průvlak, železobetonový sloup, bílá vana, pilotové založení, proluka, rámový roh, stěnový nosník.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62929 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KRISTL, Zdeněk. Stavební a konstrukční řešení bytového domu - problematika nosných konstrukcí a fyzikálních parametrů, založení objektu v proluce. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:07, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz