Theses 

Tělesné modifikace – Bc. Jan Zemen

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Zemen

Diplomová práce

Tělesné modifikace

Body Modifications

Anotace: Diplomová práce “Tělesné modifikace” pojednává o velmi starém a rozšířeném fenoménu úprav lidského těla. Je koncipována jako učebnice pro žáky střední školy a klade si za cíl seznámit svého čtenáře s tímto fenoménem. První část práce je věnována vymezení pojmu tělesné modifikace a jeho zkonkretizování. Další kapitoly jsou potom věnovány jednotlivým druhům tělesných modifikací, jejich historickému vývoji, způsobu provedení a sociální problematice. Poslední část práce se opírá o bezprostřední zkušenosti s modifikacemi a zamyšlení se nad jejich problematikou z nejrůznějších stran společnosti. Cílem práce bylo odstranit předsudky a mystifikace, jež jsou s touto problematikou spjaty a podívat se na tělesné modifikace z hlediska estetického nazírání.

Abstract: Thesis titled “Body Modifications” deals with greatly old and popular phenomenon of body modifications. The thesis is built as a coursebook for high-school students ant its primary intention was to show and explain this theme to the readers. The first parts deals with explaining term body modifications itself. Next chapters are dedicated to single kinds of body modifications, their historical process, making style a social problems. Last part comprehends first-handed experiences with body modifications and dealing with problems concluding all aspects. The goal of project was to discharged the prejudices and mystifications going around the problem of body modifications and try to see them from an aesthetic perspective.

Klíčová slova: tělesné modifikace, tetování, piercing, skarifikace, suspension, vývoj, problematika, společnost, učebnice, body modifications, tattoo, history, social context, coursebook

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 13:10, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz