MUDr. Jana Raputová, Ph.D.

Disertační práce

Biomarkers of neuropathic pain

Biomarkers of neuropathic pain
Anotace:
Tato práce je primárně zaměřena na hledání biomarkerů neuropatické bolesti a rizikových faktorů jejího rozvoje vč. jejích komorbidit a to především u pacientů s diabetickou polyneuropatií. Práce shrnuje aktuální poznání o relativně nových metodách užívaných v diagnostice neuropatie tenkých nervových vláken a neuropatické bolesti, jako jsou korneální konfokální mikroskopie, kvantitativní testování senzitivity …více
Abstract:
This thesis is focused on searching for biomarkers of neuropathic pain (predominantly related to diabetic neuropathy), and the risk factors for its development and comorbidities. It summarizes the current knowledge of relatively new diagnostic methods of small fibre neuropathy and neuropathic pain, such as corneal confocal microscopy, quantitative sensory testing, and nociceptive evoked potentials …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 4. 2023
  • Vedoucí: doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D., MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, Ph.D., doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta