Theses 

Analýza rizik v procesu akvizic a fúzí – Bc. Monika Ocetková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika Ocetková

Diplomová práce

Analýza rizik v procesu akvizic a fúzí

Risk analysis in the process of acquisitions and mergers

Anotace: Předmětem diplomové práce „Analýza rizik v procesu akvizic a fúzí" je problematika analýzy rizik v procesu podnikových kombinací z hlediska nejčastěji se vyskytujících rizik včetně jejich kvantifikace a navržení možných opatření vedoucích ke zlepšení jejich řízení. Teoretická část práce je věnována obecnému vymezení rizika, charakteristice akvizic a fúzí a rozboru jednotlivých typů due diligence. Praktická část je zaměřena na analýzu vybraných rizik vyplývajících z dostupných zpráv due diligence, ve které jsou aplikovány poznatky z teoretické části. V závěru praktické části jsou vyhodnoceny výsledky a shrnuty závěry zjištěné na základě provedené analýzy vybraných rizik.

Abstract: The subject of the diploma thesis „Risk analysis in the process of acquisitions and mergers“ is the issue of risk analysis in the process of business combinations from the point of view of the most frequently occurring risks including the quantification and suggest possible measures leading to improve their management. The theoretical part is dedicated to general definition of the risk, characteristic of the mergers and acquisitions and analysis of the particular types of due diligence. The practical part is focused on analysis of the selected risks arising from the available reports due diligence, in which are applied the findings from the theoretical part. In the end of the practical part are evaluated results and summarized the findings found on the basis of the risk analysis.

Klíčová slova: Riziko, analýza rizik, akvizice, fúze, transakce, due diligence, risk, risk analysis, acquisition, merger, transaction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Moravanský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 14:11, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz