Bc. Monika Ocetková

Diplomová práce

Analýza rizik v procesu akvizic a fúzí

Risk analysis in the process of acquisitions and mergers
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Analýza rizik v procesu akvizic a fúzí" je problematika analýzy rizik v procesu podnikových kombinací z hlediska nejčastěji se vyskytujících rizik včetně jejich kvantifikace a navržení možných opatření vedoucích ke zlepšení jejich řízení. Teoretická část práce je věnována obecnému vymezení rizika, charakteristice akvizic a fúzí a rozboru jednotlivých typů due diligence. Praktická …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Risk analysis in the process of acquisitions and mergers“ is the issue of risk analysis in the process of business combinations from the point of view of the most frequently occurring risks including the quantification and suggest possible measures leading to improve their management. The theoretical part is dedicated to general definition of the risk, characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Moravanský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta