Kristýna Woloszczuková

Bakalářská práce

Způsob volby prezidentů a jejich kompetence: případová studie změny systému volby prezidenta České republiky

Election of Presidents and their competences: Case study of changes of presidential elections in Czech Republic
Anotace:
Téma této bakalářské práce je zaměřeno na současné změny volebního systému prezidenta ČR. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První kapitola se zabývá teoretickým vymezením tématu, způsobem volby hlavy státu a jejími pravomocemi v rozdílných politických systémech. Druhá kapitola je zaměřena na současný průběh voleb prezidenta a rozsah jeho pravomocí v České republice a na Slovensku. Následně se …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is focused on the current changes in presidential electoral system in the Czech Republic. The paper is divided into three main parts. The first chapter deals with the theoretical definitions of the topic, election of the President and his powers in different political systems, the next chapter focuses on presidential elections and the extent of his powers currently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 10. 2012
  • Vedoucí: Petr Vymětal
  • Oponent: Martin Kuta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34050