Bc. Markéta SEMERÁDOVÁ

Master's thesis

Návrh revitalizace Loučenského potoka jako východiska rekultivace výsypky Pokrok

Proposal of the Loučenský stream restoration as the basis of spoil tip Pokrok reclamation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá územím ovlivněným těžbou hnědého uhlí a změnami, které v této oblasti z důvodu těžebních prací nastaly. Hlavním tématem je Loučenský potok, který byl v 60. letech přeložen do nově vzniklého regulovaného koryta a vnější výsypka lomu Bílina výsypka Pokrok. Cílem práce je zhodnotit území z hlediska prováděných rekultivačních prací, které probíhají na výsypce. Doporučit další …more
Abstract:
This diploma thesis covers the topic of recultivation of the area impacted by coal mining and discusses the changes that came as a consequence. The thesis focuses on Loučensky stream that was rebuilt into a new regulated water trough in 1960's and on spoil bank of the Bilina mine named Pokrok. The main objective of this work is to evaluate the whole area from the perspective of ongoing recultivation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Ing. Miroslav Kravka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEMERÁDOVÁ, Markéta. Návrh revitalizace Loučenského potoka jako východiska rekultivace výsypky Pokrok . Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí