Bc. Jakub Maloštík

Bakalářská práce

Disk sector content analysis and visualization

Disk sector content analysis and visualization
Anotace:
Vizualizácia dát je často dôležitá pre to, aby ľudia týmto dátam porozumeli. Táto práca sa zaoberá metódami klasifikácie diskových sektorov na základe ich náhodnosti pomocou štatistických testov alebo výpočtu Shannonovej entrópie a metódami vizualizácie. Práca tiež predstavuje nástroj, ktorý analyzuje sektory poskytnutého obrazu disku a tieto výsledky použije tak, aby poskytol vizuálnu reprezentáciu …více
Abstract:
Data visualization is often vital for people’s understanding of the data. This thesis discusses methods of classifying disk sectors based on their randomness using statistical tests or Shannon’s entropy calculation and methods of visualization. The thesis also introduces a utility that analyzes sectors of a provided disk image and visualizes them to provide a visual representation of which sectors …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Milan Brož, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Sýs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky