Ing. Petr MAZAČ

Diplomová práce

Plánování a finanční prognózy v podniku

Planning and financial forecasting in business
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na plánování a finanční prognózování v podniku, kdy cílem práce je posouzení efektivity plánování ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, do teoretické a do praktické části. V teoretické části je přiblížena problematika finančního plánování, nástroje používané v plánování a kritéria, která by finanční plány měly dodržet. Zahrnuta je také finanční …více
Abstract:
The thesis is focused on planning and financial forecasting in business. The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of financial planning in the selected company. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the topic of financial planning and tools and standards, which should be used for financial plans. It also includes financial analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAZAČ, Petr. Plánování a finanční prognózy v podniku. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management