Theses 

Kniha jako užité umění - téma estetické výchovy v gymnaziálním vzdělávání – Bc. Jiří Přivřel, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Přivřel, DiS.

Diplomová práce

Kniha jako užité umění - téma estetické výchovy v gymnaziálním vzdělávání

The Book Like a Type of Applied Art – the Subject of Aesthetic Education at a Grammar School

Anotace: Diplomová práce s názvem „Kniha jako užité umění – téma estetické výchovy v gymnaziálním vzdělávání“ spojuje dvě oblasti: pedagogiku a umění. Obě tyto oblasti se vzájemně stýkají ve světě estetické výchovy. Autor práce uměnovědné téma „Kniha jako užité umění“ staví před pedagogickou výzvu. Učinit z něj předmět výuky v rámci gymnaziálního vzdělávání a takto je co nejvhodněji předat žákům. Autor nejprve předkládá návrh této lekce, ve kterém uplatňuje vybrané didaktické metody, stanovuje výukové cíle a navrhuje způsob hodnocení žáků. Autor lekci realizuje ve 2. ročníku gymnázia. Poté ji posoudí, porovná s jejím návrhem a zhodnotí. Následně na základě tohoto zhodnocení autor předloží inovovaný návrh lekce a doporučení pro jeho další realizaci.

Abstract: The thesis called: „The Book Like a Type of Applied Art – the Subject of Aesthetic Education at a Grammar School“ units two fields: the pedagogy and the art. Both of them are meeting in the world of Aesthetic education. The author of this thesis is confronting theme „The Book Like a Type of Applied Art“ with pedagogical challenge. As a subject of education during secondary education it is the best way to pass it on students. The author prepares lesson concentrating on this theme and passing it on students. During practical part he presents a draft of lesson applying selected didactical methods, determines teaching targets and suggests the way of evaluation of students. Author realizes this lesson in grammar school. Then he assesses it, compares it with a draft proposal of lesson and evaluates it. Following this assessment the author proposes potential innovation of whole lesson and offers recommendation for other realization.

Klíčová slova: estetická výchova, gymnaziální vzdělávání, kniha, užité umění, akční výzkum, realizace výuky, hodnocení výuky, inovace návrhu výuky

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz